Iwi affiliation (estimated count) by industry, for the employed Maori descent usually resident population aged 15 years and over, 2018

     
Information on dimensionIndustryTotal people - industry
Sort ascendingSort descending
Iwi affiliation (total responses)Information on dimension
Te Aupouri5,085
Ngati Kahu4,692
Ngati Kuri3,729
Ngapuhi67,524
Ngapuhi ki Whaingaroa-Ngati Kahu ki Whaingaroa1,917
Te Rarawa9,936
Ngai Takoto726
Ngati Wai3,327
Ngati Whatua (not Orakei or Kaipara)3,627
Te Kawerau a Maki84
Te Uri-o-Hau540
Te Roroa693
Ngati Whatua o Kaipara2,952
Ngati Whatua o Orakei1,386
Ngai Tai ki Tamaki321
Ngati Hine (Te Tai Tokerau)3,795
Te Paatu126
Ngati Manuhiri138
Ngati Rehua162
Ngati Hako837
Ngati Hei294
Ngati Maru (Hauraki)2,466
Ngati Paoa2,016
Patukirikiri21
Ngati Porou ki Harataunga ki Mataora927
Ngati Pukenga ki Waiau312
Ngati Rahiri Tumutumu180
Ngati Tamatera1,311
Ngati Tara Tokanui324
Ngati Whanaunga420
Ngati Haua (Waikato)2,829
Ngati Maniapoto18,831
Raukawa (Waikato)3,777
Waikato20,796
Ngati Te Ata693
Ngati Hikairo774
Rereahu480
Ngati Tiipa579
Ngati Koroki Kahukura654
Ngati Tamaoho189
Te Akitai-Waiohua69
Ngati Pikiao (Te Arawa)3,993
Ngati Rangiteaorere (Te Arawa)207
Ngati Rangitihi (Te Arawa)1,080
Ngati Rangiwewehi (Te Arawa)1,338
Tapuika (Te Arawa)1,038
Ngati Tarawhai (Te Arawa)186
Tuhourangi (Te Arawa)1,347
Uenuku-Kopako (Te Arawa)237
Waitaha (Te Arawa)465
Ngati Whakaue (Te Arawa)3,918
Ngati Tuwharetoa (ki Taupo)18,495
Ngati Tahu-Ngati Whaoa (Te Arawa)1,050
Ngati Makino267
Ngati Kearoa / Ngati Tuara195
Ngati Rongomai (Te Arawa)264
Ngati Pukenga1,245
Ngai Te Rangi7,236
Ngati Ranginui5,106
Ngati Awa9,048
Ngati Manawa1,209
Ngai Tai (Tauranga Moana/Mataatua)1,221
Tuhoe17,790
Whakatohea6,957
Te Whanau-a-Apanui7,089
Ngati Whare609
Nga Potiki a Tamapahore114
Te Upokorehe192
Ngati Tuwharetoa ki Kawerau966
Ngati Porou38,943
Te Aitanga-a-Mahaki3,549
Rongowhakaata2,946
Ngai Tamanuhiri1,041
Te Aitanga a Hauiti1,155
Rongomaiwahine (Te Mahia)2,523
Ngati Kahungunu ki Te Wairoa10,863
Ngati Kahungunu ki Heretaunga8,895
Ngati Kahungunu ki Wairarapa5,076
Rangitane (Te Matau-a-Maui/Hawke's Bay/Wairarapa)999
Ngati Kahungunu ki Te Whanganui-a-Orotu870
Ngati Kahungunu ki Tamatea891
Ngati Kahungunu ki Tamakinui a Rua432
Ngati Pahauwera1,323
Ngati Rakaipaaka804
Ngati Hineuru147
Maungaharuru Tangitu81
Rangitane o Tamaki nui a Rua240
Ngati Ruapani ki Waikaremoana387
Te Hika o Papauma108
Te Atiawa (Taranaki)9,576
Ngati Maru (Taranaki)690
Ngati Mutunga (Taranaki)1,689
Nga Rauru2,469
Nga Ruahine2,865
Ngati Ruanui4,260
Ngati Tama (Taranaki)882
Taranaki3,558
Tangahoe132
Pakakohi216
Ngati Apa (Rangitikei)1,836
Te Ati Haunui-a-Paparangi6,438
Ngati Haua (Taumarunui)558
Ngati Hauiti (Rangitikei)636
Ngati Whitikaupeka (Rangitikei)273
Ngai Te Ohuake (Rangitikei)87
Ngati Tamakopiri (Rangitikei)123
Ngati Rangi (Ruapehu, Whanganui)678
Uenuku (Ruapehu, Waimarino)432
Tamahaki (Ruapehu, Waimarino)90
Tamakana (Ruapehu, Waimarino)48
Te Atiawa (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)1,602
Muaupoko1,494
Rangitane (Manawatu)1,035
Ngati Raukawa (Horowhenua/Manawatu)10,593
Ngati Toarangatira (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)2,181
Te Atiawa ki Whakarongotai345
Ngati Tama ki Te Upoko o Te Ika (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)111
Ngati Kauwhata687
Ngati Tukorehe342
Te Atiawa (Te Waipounamu/South Island)1,677
Ngati Koata816
Ngati Kuia1,206
Kati Mamoe1,845
Moriori447
Ngati Mutunga (Wharekauri/Chatham Islands)1,044
Rangitane (Te Waipounamu/South Island)864
Ngati Rarua645
Ngai Tahu / Kai Tahu34,797
Ngati Tama (Te Waipounamu/South Island)288
Ngati Toarangatira (Te Waipounamu/South Island)405
Waitaha (Te Waipounamu/South Island)807
Ngati Apa ki Te Ra To540
Tainui, iwi not named7,788
Te Arawa, iwi not named13,614
Takitimu, iwi not named33
Aotea, iwi not named30
Mataatua, iwi not named297
Mahuru, iwi not named
(c
..
Mamari, iwi not named
(c
..
Ngatokimatawhaorua, iwi not named
(c
..
Nukutere, iwi not named
(c
..
Tokomaru, iwi not named
(c
..
Kurahaupo, iwi not named9
Muriwhenua, iwi not named66
Hauraki / Pare Hauraki, iwi not named381
Turanganui a Kiwa, iwi not named
(c
..
Te Tauihu o Te Waka a Maui, iwi not named12
Tauranga Moana, iwi not named303
Horouta, iwi not named
(c
..
Mokai Patea, iwi not named30
Te Atiawa, region not known903
Ngati Haua, region not known363
Ngati Maru, region not known327
Ngati Mutunga, region not known177
Rangitane, region not known390
Ngati Raukawa, region not known1,824
Ngati Tama, region not known93
Ngati Toa, region not known600
Waitaha, region not known210
Ngati Apa, region not known237
Ngai Tai, region not known162
Ngati Kahungunu, region not known7,692
Ngati Tuwharetoa, region not known
(c
..
Hapu affiliated to more than one iwi2,196
Te Tai Tokerau/Tamaki-makaurau Region, Iwi not named1,278
Hauraki Region, Iwi not named30
Waikato/Te Rohe Potae Region, Iwi not named474
Te Arawa/Taupo Region, Iwi not named375
Tauranga Moana/Mataatua Region, Iwi not named84
Te Tai Rawhiti Region, Iwi not named525
Te Matau-a-Maui/Wairarapa Region, Iwi not named210
Taranaki Region, Iwi not named30
Whanganui/Rangitikei Region, Iwi not named
(c
..
Manawatu/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara Region, Iwi not named126
Te Waipounamu/Wharekauri Region, Iwi not named228
Don't Know54,858
Legend:
cConfidential
Data extracted on 19 Jul 2024 14:32 UTC (GMT) from NZ.Stat

Information

Please check the red i to get information