Iwi affiliation (estimated count) by total personal income (grouped), for the Maori descent usually resident population aged 15 years and over, 2018

     
Information on dimensionGrouped total personal incomeTotal people - grouped total personal income
Sort ascendingSort descending
Iwi affiliation (total responses)Information on dimension
Te Aupouri8,232
Ngati Kahu7,755
Ngati Kuri6,087
Ngapuhi110,490
Ngapuhi ki Whaingaroa-Ngati Kahu ki Whaingaroa3,189
Te Rarawa16,008
Ngai Takoto1,146
Ngati Wai5,379
Ngati Whatua (not Orakei or Kaipara)6,150
Te Kawerau a Maki141
Te Uri-o-Hau909
Te Roroa1,146
Ngati Whatua o Kaipara4,812
Ngati Whatua o Orakei2,226
Ngai Tai ki Tamaki498
Ngati Hine (Te Tai Tokerau)6,210
Te Paatu252
Ngati Manuhiri195
Ngati Rehua246
Ngati Hako1,347
Ngati Hei447
Ngati Maru (Hauraki)3,747
Ngati Paoa3,324
Patukirikiri36
Ngati Porou ki Harataunga ki Mataora1,476
Ngati Pukenga ki Waiau522
Ngati Rahiri Tumutumu264
Ngati Tamatera2,085
Ngati Tara Tokanui519
Ngati Whanaunga642
Ngati Haua (Waikato)4,830
Ngati Maniapoto30,843
Raukawa (Waikato)5,979
Waikato34,839
Ngati Te Ata1,134
Ngati Hikairo1,254
Rereahu834
Ngati Tiipa981
Ngati Koroki Kahukura1,014
Ngati Tamaoho339
Te Akitai-Waiohua99
Ngati Pikiao (Te Arawa)6,351
Ngati Rangiteaorere (Te Arawa)345
Ngati Rangitihi (Te Arawa)1,722
Ngati Rangiwewehi (Te Arawa)2,115
Tapuika (Te Arawa)1,656
Ngati Tarawhai (Te Arawa)303
Tuhourangi (Te Arawa)2,145
Uenuku-Kopako (Te Arawa)366
Waitaha (Te Arawa)801
Ngati Whakaue (Te Arawa)6,207
Ngati Tuwharetoa (ki Taupo)29,475
Ngati Tahu-Ngati Whaoa (Te Arawa)1,683
Ngati Makino423
Ngati Kearoa / Ngati Tuara309
Ngati Rongomai (Te Arawa)414
Ngati Pukenga2,016
Ngai Te Rangi11,628
Ngati Ranginui8,025
Ngati Awa14,526
Ngati Manawa2,022
Ngai Tai (Tauranga Moana/Mataatua)1,962
Tuhoe29,832
Whakatohea10,902
Te Whanau-a-Apanui11,178
Ngati Whare1,059
Nga Potiki a Tamapahore189
Te Upokorehe369
Ngati Tuwharetoa ki Kawerau1,707
Ngati Porou62,043
Te Aitanga-a-Mahaki5,508
Rongowhakaata4,506
Ngai Tamanuhiri1,515
Te Aitanga a Hauiti1,821
Rongomaiwahine (Te Mahia)4,110
Ngati Kahungunu ki Te Wairoa17,040
Ngati Kahungunu ki Heretaunga13,866
Ngati Kahungunu ki Wairarapa7,797
Rangitane (Te Matau-a-Maui/Hawke's Bay/Wairarapa)1,578
Ngati Kahungunu ki Te Whanganui-a-Orotu1,428
Ngati Kahungunu ki Tamatea1,305
Ngati Kahungunu ki Tamakinui a Rua681
Ngati Pahauwera2,100
Ngati Rakaipaaka1,299
Ngati Hineuru258
Maungaharuru Tangitu120
Rangitane o Tamaki nui a Rua372
Ngati Ruapani ki Waikaremoana651
Te Hika o Papauma165
Te Atiawa (Taranaki)14,631
Ngati Maru (Taranaki)1,125
Ngati Mutunga (Taranaki)2,484
Nga Rauru3,870
Nga Ruahine4,536
Ngati Ruanui6,633
Ngati Tama (Taranaki)1,413
Taranaki5,493
Tangahoe219
Pakakohi324
Ngati Apa (Rangitikei)2,868
Te Ati Haunui-a-Paparangi10,194
Ngati Haua (Taumarunui)918
Ngati Hauiti (Rangitikei)990
Ngati Whitikaupeka (Rangitikei)357
Ngai Te Ohuake (Rangitikei)123
Ngati Tamakopiri (Rangitikei)174
Ngati Rangi (Ruapehu, Whanganui)1,023
Uenuku (Ruapehu, Waimarino)675
Tamahaki (Ruapehu, Waimarino)156
Tamakana (Ruapehu, Waimarino)81
Te Atiawa (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)2,379
Muaupoko2,319
Rangitane (Manawatu)1,587
Ngati Raukawa (Horowhenua/Manawatu)15,798
Ngati Toarangatira (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)3,324
Te Atiawa ki Whakarongotai531
Ngati Tama ki Te Upoko o Te Ika (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)186
Ngati Kauwhata1,110
Ngati Tukorehe564
Te Atiawa (Te Waipounamu/South Island)2,418
Ngati Koata1,230
Ngati Kuia1,824
Kati Mamoe2,799
Moriori729
Ngati Mutunga (Wharekauri/Chatham Islands)1,557
Rangitane (Te Waipounamu/South Island)1,254
Ngati Rarua972
Ngai Tahu / Kai Tahu50,940
Ngati Tama (Te Waipounamu/South Island)417
Ngati Toarangatira (Te Waipounamu/South Island)609
Waitaha (Te Waipounamu/South Island)1,272
Ngati Apa ki Te Ra To819
Tainui, iwi not named13,425
Te Arawa, iwi not named21,771
Takitimu, iwi not named66
Aotea, iwi not named51
Mataatua, iwi not named495
Mahuru, iwi not named
(c
..
Mamari, iwi not named
(c
..
Ngatokimatawhaorua, iwi not named9
Nukutere, iwi not named
(c
..
Tokomaru, iwi not named6
Kurahaupo, iwi not named12
Muriwhenua, iwi not named108
Hauraki / Pare Hauraki, iwi not named606
Turanganui a Kiwa, iwi not named6
Te Tauihu o Te Waka a Maui, iwi not named24
Tauranga Moana, iwi not named477
Horouta, iwi not named
(c
..
Mokai Patea, iwi not named39
Te Atiawa, region not known1,551
Ngati Haua, region not known711
Ngati Maru, region not known576
Ngati Mutunga, region not known312
Rangitane, region not known651
Ngati Raukawa, region not known3,150
Ngati Tama, region not known165
Ngati Toa, region not known1,041
Waitaha, region not known363
Ngati Apa, region not known435
Ngai Tai, region not known387
Ngati Kahungunu, region not known12,657
Ngati Tuwharetoa, region not known
(c
..
Hapu affiliated to more than one iwi4,005
Te Tai Tokerau/Tamaki-makaurau Region, Iwi not named2,214
Hauraki Region, Iwi not named60
Waikato/Te Rohe Potae Region, Iwi not named831
Te Arawa/Taupo Region, Iwi not named627
Tauranga Moana/Mataatua Region, Iwi not named132
Te Tai Rawhiti Region, Iwi not named918
Te Matau-a-Maui/Wairarapa Region, Iwi not named339
Taranaki Region, Iwi not named66
Whanganui/Rangitikei Region, Iwi not named9
Manawatu/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara Region, Iwi not named210
Te Waipounamu/Wharekauri Region, Iwi not named387
Don't Know86,061
Legend:
cConfidential
Data extracted on 19 Jul 2024 16:09 UTC (GMT) from NZ.Stat

Information

Please check the red i to get information