Information on dimensionReligious affiliation (total responses)Total people - religious affilation
Sort ascendingSort descending
Iwi affiliation (total responses)Information on dimension
Te Aupouri11,847
Ngati Kahu11,577
Ngati Kuri8,994
Ngapuhi165,201
Ngapuhi ki Whaingaroa-Ngati Kahu ki Whaingaroa4,740
Te Rarawa23,280
Ngai Takoto1,680
Ngati Wai8,022
Ngati Whatua (not Orakei or Kaipara)9,081
Te Kawerau a Maki201
Te Uri-o-Hau1,314
Te Roroa1,659
Ngati Whatua o Kaipara7,326
Ngati Whatua o Orakei3,573
Ngai Tai ki Tamaki693
Ngati Hine (Te Tai Tokerau)9,384
Te Paatu390
Ngati Manuhiri297
Ngati Rehua372
Ngati Hako1,929
Ngati Hei630
Ngati Maru (Hauraki)5,331
Ngati Paoa4,803
Patukirikiri60
Ngati Porou ki Harataunga ki Mataora2,076
Ngati Pukenga ki Waiau780
Ngati Rahiri Tumutumu375
Ngati Tamatera3,189
Ngati Tara Tokanui834
Ngati Whanaunga891
Ngati Haua (Waikato)7,275
Ngati Maniapoto45,930
Raukawa (Waikato)8,631
Waikato51,888
Ngati Te Ata1,611
Ngati Hikairo1,845
Rereahu1,206
Ngati Tiipa1,425
Ngati Koroki Kahukura1,500
Ngati Tamaoho519
Te Akitai-Waiohua135
Ngati Pikiao (Te Arawa)9,264
Ngati Rangiteaorere (Te Arawa)456
Ngati Rangitihi (Te Arawa)2,469
Ngati Rangiwewehi (Te Arawa)3,021
Tapuika (Te Arawa)2,535
Ngati Tarawhai (Te Arawa)417
Tuhourangi (Te Arawa)2,976
Uenuku-Kopako (Te Arawa)522
Waitaha (Te Arawa)1,188
Ngati Whakaue (Te Arawa)8,775
Ngati Tuwharetoa (ki Taupo)44,448
Ngati Tahu-Ngati Whaoa (Te Arawa)2,463
Ngati Makino591
Ngati Kearoa / Ngati Tuara435
Ngati Rongomai (Te Arawa)606
Ngati Pukenga2,949
Ngai Te Rangi17,205
Ngati Ranginui11,967
Ngati Awa21,486
Ngati Manawa2,928
Ngai Tai (Tauranga Moana/Mataatua)2,805
Tuhoe46,479
Whakatohea16,095
Te Whanau-a-Apanui16,689
Ngati Whare1,533
Nga Potiki a Tamapahore249
Te Upokorehe531
Ngati Tuwharetoa ki Kawerau2,655
Ngati Porou92,349
Te Aitanga-a-Mahaki8,121
Rongowhakaata6,531
Ngai Tamanuhiri2,163
Te Aitanga a Hauiti2,622
Rongomaiwahine (Te Mahia)5,931
Ngati Kahungunu ki Te Wairoa25,026
Ngati Kahungunu ki Heretaunga21,318
Ngati Kahungunu ki Wairarapa11,514
Rangitane (Te Matau-a-Maui/Hawke's Bay/Wairarapa)2,238
Ngati Kahungunu ki Te Whanganui-a-Orotu2,130
Ngati Kahungunu ki Tamatea1,902
Ngati Kahungunu ki Tamakinui a Rua1,077
Ngati Pahauwera3,030
Ngati Rakaipaaka1,884
Ngati Hineuru390
Maungaharuru Tangitu180
Rangitane o Tamaki nui a Rua558
Ngati Ruapani ki Waikaremoana930
Te Hika o Papauma246
Te Atiawa (Taranaki)20,937
Ngati Maru (Taranaki)1,608
Ngati Mutunga (Taranaki)3,486
Nga Rauru5,568
Nga Ruahine6,678
Ngati Ruanui9,606
Ngati Tama (Taranaki)1,920
Taranaki8,049
Tangahoe306
Pakakohi438
Ngati Apa (Rangitikei)4,131
Te Ati Haunui-a-Paparangi15,105
Ngati Haua (Taumarunui)1,299
Ngati Hauiti (Rangitikei)1,407
Ngati Whitikaupeka (Rangitikei)519
Ngai Te Ohuake (Rangitikei)171
Ngati Tamakopiri (Rangitikei)249
Ngati Rangi (Ruapehu, Whanganui)1,452
Uenuku (Ruapehu, Waimarino)975
Tamahaki (Ruapehu, Waimarino)234
Tamakana (Ruapehu, Waimarino)111
Te Atiawa (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)3,306
Muaupoko3,375
Rangitane (Manawatu)2,364
Ngati Raukawa (Horowhenua/Manawatu)22,854
Ngati Toarangatira (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)5,034
Te Atiawa ki Whakarongotai759
Ngati Tama ki Te Upoko o Te Ika (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)258
Ngati Kauwhata1,734
Ngati Tukorehe792
Te Atiawa (Te Waipounamu/South Island)3,483
Ngati Koata1,842
Ngati Kuia2,745
Kati Mamoe3,792
Moriori996
Ngati Mutunga (Wharekauri/Chatham Islands)2,271
Rangitane (Te Waipounamu/South Island)1,848
Ngati Rarua1,380
Ngai Tahu / Kai Tahu74,082
Ngati Tama (Te Waipounamu/South Island)558
Ngati Toarangatira (Te Waipounamu/South Island)909
Waitaha (Te Waipounamu/South Island)1,704
Ngati Apa ki Te Ra To1,197
Tainui, iwi not named21,867
Te Arawa, iwi not named32,760
Takitimu, iwi not named81
Aotea, iwi not named75
Mataatua, iwi not named672
Mahuru, iwi not named
(c
..
Mamari, iwi not named
(c
..
Ngatokimatawhaorua, iwi not named18
Nukutere, iwi not named
(c
..
Tokomaru, iwi not named9
Kurahaupo, iwi not named18
Muriwhenua, iwi not named162
Hauraki / Pare Hauraki, iwi not named819
Turanganui a Kiwa, iwi not named6
Te Tauihu o Te Waka a Maui, iwi not named30
Tauranga Moana, iwi not named669
Horouta, iwi not named9
Mokai Patea, iwi not named54
Te Atiawa, region not known2,016
Ngati Haua, region not known972
Ngati Maru, region not known783
Ngati Mutunga, region not known402
Rangitane, region not known903
Ngati Raukawa, region not known4,458
Ngati Tama, region not known207
Ngati Toa, region not known1,464
Waitaha, region not known522
Ngati Apa, region not known579
Ngai Tai, region not known477
Ngati Kahungunu, region not known18,666
Ngati Tuwharetoa, region not known
(c
..
Hapu affiliated to more than one iwi5,697
Te Tai Tokerau/Tamaki-makaurau Region, Iwi not named2,799
Hauraki Region, Iwi not named72
Waikato/Te Rohe Potae Region, Iwi not named1,068
Te Arawa/Taupo Region, Iwi not named846
Tauranga Moana/Mataatua Region, Iwi not named186
Te Tai Rawhiti Region, Iwi not named1,125
Te Matau-a-Maui/Wairarapa Region, Iwi not named432
Taranaki Region, Iwi not named84
Whanganui/Rangitikei Region, Iwi not named12
Manawatu/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara Region, Iwi not named282
Te Waipounamu/Wharekauri Region, Iwi not named477
Don't Know136,422
Legend:
cConfidential
Data extracted on 16 Jul 2024 00:52 UTC (GMT) from NZ.Stat

Information

Please check the red i to get information