Iwi affiliation (estimated count) by usual residence address (Auckland local board), for the Maori descent usually resident population, 2018

     
Information on dimensionUsual residence address (Auckland local board)Total people - usual residence address (Auckland local board)
Sort ascendingSort descending
Iwi affiliation (total responses)Information on dimension
Te Aupouri4,905
Ngati Kahu4,818
Ngati Kuri3,693
Ngapuhi63,579
Ngapuhi ki Whaingaroa-Ngati Kahu ki Whaingaroa1,659
Te Rarawa9,771
Ngai Takoto531
Ngati Wai2,571
Ngati Whatua (not Orakei or Kaipara)3,885
Te Kawerau a Maki132
Te Uri-o-Hau492
Te Roroa585
Ngati Whatua o Kaipara3,660
Ngati Whatua o Orakei2,163
Ngai Tai ki Tamaki399
Ngati Hine (Te Tai Tokerau)3,132
Te Paatu111
Ngati Manuhiri123
Ngati Rehua207
Ngati Hako489
Ngati Hei189
Ngati Maru (Hauraki)1,575
Ngati Paoa2,070
Patukirikiri12
Ngati Porou ki Harataunga ki Mataora531
Ngati Pukenga ki Waiau240
Ngati Rahiri Tumutumu108
Ngati Tamatera744
Ngati Tara Tokanui180
Ngati Whanaunga405
Ngati Haua (Waikato)1,269
Ngati Maniapoto10,296
Raukawa (Waikato)1,590
Waikato15,339
Ngati Te Ata999
Ngati Hikairo279
Rereahu294
Ngati Tiipa648
Ngati Koroki Kahukura249
Ngati Tamaoho303
Te Akitai-Waiohua111
Ngati Pikiao (Te Arawa)1,731
Ngati Rangiteaorere (Te Arawa)105
Ngati Rangitihi (Te Arawa)411
Ngati Rangiwewehi (Te Arawa)531
Tapuika (Te Arawa)402
Ngati Tarawhai (Te Arawa)57
Tuhourangi (Te Arawa)408
Uenuku-Kopako (Te Arawa)84
Waitaha (Te Arawa)105
Ngati Whakaue (Te Arawa)1,395
Ngati Tuwharetoa (ki Taupo)7,356
Ngati Tahu-Ngati Whaoa (Te Arawa)321
Ngati Makino72
Ngati Kearoa / Ngati Tuara36
Ngati Rongomai (Te Arawa)63
Ngati Pukenga663
Ngai Te Rangi3,387
Ngati Ranginui1,932
Ngati Awa4,830
Ngati Manawa342
Ngai Tai (Tauranga Moana/Mataatua)591
Tuhoe8,157
Whakatohea2,979
Te Whanau-a-Apanui3,078
Ngati Whare198
Nga Potiki a Tamapahore33
Te Upokorehe36
Ngati Tuwharetoa ki Kawerau489
Ngati Porou16,836
Te Aitanga-a-Mahaki936
Rongowhakaata849
Ngai Tamanuhiri210
Te Aitanga a Hauiti243
Rongomaiwahine (Te Mahia)678
Ngati Kahungunu ki Te Wairoa3,630
Ngati Kahungunu ki Heretaunga2,328
Ngati Kahungunu ki Wairarapa1,284
Rangitane (Te Matau-a-Maui/Hawke's Bay/Wairarapa)216
Ngati Kahungunu ki Te Whanganui-a-Orotu216
Ngati Kahungunu ki Tamatea204
Ngati Kahungunu ki Tamakinui a Rua87
Ngati Pahauwera201
Ngati Rakaipaaka267
Ngati Hineuru42
Maungaharuru Tangitu15
Rangitane o Tamaki nui a Rua39
Ngati Ruapani ki Waikaremoana102
Te Hika o Papauma15
Te Atiawa (Taranaki)3,159
Ngati Maru (Taranaki)234
Ngati Mutunga (Taranaki)507
Nga Rauru612
Nga Ruahine876
Ngati Ruanui1,527
Ngati Tama (Taranaki)243
Taranaki1,293
Tangahoe57
Pakakohi36
Ngati Apa (Rangitikei)399
Te Ati Haunui-a-Paparangi1,506
Ngati Haua (Taumarunui)225
Ngati Hauiti (Rangitikei)189
Ngati Whitikaupeka (Rangitikei)30
Ngai Te Ohuake (Rangitikei)15
Ngati Tamakopiri (Rangitikei)21
Ngati Rangi (Ruapehu, Whanganui)150
Uenuku (Ruapehu, Waimarino)126
Tamahaki (Ruapehu, Waimarino)33
Tamakana (Ruapehu, Waimarino)30
Te Atiawa (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)369
Muaupoko333
Rangitane (Manawatu)219
Ngati Raukawa (Horowhenua/Manawatu)3,141
Ngati Toarangatira (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)510
Te Atiawa ki Whakarongotai57
Ngati Tama ki Te Upoko o Te Ika (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)51
Ngati Kauwhata138
Ngati Tukorehe96
Te Atiawa (Te Waipounamu/South Island)378
Ngati Koata210
Ngati Kuia207
Kati Mamoe297
Moriori102
Ngati Mutunga (Wharekauri/Chatham Islands)210
Rangitane (Te Waipounamu/South Island)198
Ngati Rarua138
Ngai Tahu / Kai Tahu8,640
Ngati Tama (Te Waipounamu/South Island)45
Ngati Toarangatira (Te Waipounamu/South Island)87
Waitaha (Te Waipounamu/South Island)117
Ngati Apa ki Te Ra To81
Tainui, iwi not named7,716
Te Arawa, iwi not named7,188
Takitimu, iwi not named42
Aotea, iwi not named9
Mataatua, iwi not named141
Mahuru, iwi not named
(c
..
Mamari, iwi not named
(c
..
Ngatokimatawhaorua, iwi not named12
Nukutere, iwi not named
(c
..
Tokomaru, iwi not named
(c
..
Kurahaupo, iwi not named
(c
..
Muriwhenua, iwi not named45
Hauraki / Pare Hauraki, iwi not named246
Turanganui a Kiwa, iwi not named
(c
..
Te Tauihu o Te Waka a Maui, iwi not named
(c
..
Tauranga Moana, iwi not named171
Horouta, iwi not named
(c
..
Mokai Patea, iwi not named
(c
..
Te Atiawa, region not known273
Ngati Haua, region not known177
Ngati Maru, region not known213
Ngati Mutunga, region not known45
Rangitane, region not known78
Ngati Raukawa, region not known654
Ngati Tama, region not known21
Ngati Toa, region not known153
Waitaha, region not known42
Ngati Apa, region not known81
Ngai Tai, region not known51
Ngati Kahungunu, region not known2,406
Ngati Tuwharetoa, region not known
(c
..
Hapu affiliated to more than one iwi1,392
Te Tai Tokerau/Tamaki-makaurau Region, Iwi not named1,068
Hauraki Region, Iwi not named21
Waikato/Te Rohe Potae Region, Iwi not named291
Te Arawa/Taupo Region, Iwi not named219
Tauranga Moana/Mataatua Region, Iwi not named54
Te Tai Rawhiti Region, Iwi not named243
Te Matau-a-Maui/Wairarapa Region, Iwi not named69
Taranaki Region, Iwi not named12
Whanganui/Rangitikei Region, Iwi not named
(c
..
Manawatu/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara Region, Iwi not named39
Te Waipounamu/Wharekauri Region, Iwi not named51
Don't Know34,143
Legend:
cConfidential
Data extracted on 21 May 2024 13:04 UTC (GMT) from NZ.Stat

Information

Please check the red i to get information